ภูเพชร รีสอร์ท,นครราชสีมา
382 กม.53 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร : 0 4493 5524-5,08 9895 5085,
        08 3124 0888
แฟกซ์ : 0 4493 5526
Email : phuphetresort@outlook.com
Website : www.phuphetresort.com
Fan Page : https://www.facebook.com/phuphetresort