ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโคนมที่ได้รับมาตรฐานและการยอมรับเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เปิดกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในฟาร์ม ท่านจะได้เรียนรู้พร้อมชม กรรมวิธีการผลิตน้ำนมดิบ การเลี้ยงโคนม การรีดนม และกิจกรรมที่สร้างความ สนุกสนานเพลิดเพลิน ชมสวนสัตว์เปิด สามารถให้อาหารสัตว์และป้อนนมลูกโค ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสถานที่พักคอยให้บริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2998 9381-5 ต่อ 150-157

เราจะสนุกกับการขับรถ ATV ไปตาม
ระยะทางสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความวิบาก
ของพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นการขับข้ามเม่น้ำ,
ขับกระแทกก้อนหิน,ลื่นไป...
อ่านทั้งหมด>>>
ชมต้นกำเนิดของวิวัฒนาการทางธุรกิจ ‘ฟาร์มโชคชัย’ ก่อตัวขึ้นจากธุรกิจการ
เกษตรขนานแท้ธุรกิจซึ่งถือเป็นราก
เหง้าและพื้นฐานของคนไทย....
อ่านทั้งหมด>>>